היי יוצרת את עצמך

מה אני אומרת לעצמי 'בשעת אופל אחת'? האם נותנת לעצמי לשקוע במקום הזה או מאפשרת לעצמי לאסוף ניצוצות ולהדר את עולמי?! הגילוי שמוביל אותי ליצור במיוחד מהמקום הכואב. מעגל נשי שיחזק את עמוד השדרה שלך.

מה עושים?
יצירה במגוון טכניקות וחומרים.
אסיף, על קפה ועוגה.