מסע בין עבדות לחירות

המסע והאיזון שבין שניהם, הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית

הסדנאות של מסע חיינו מהלכות בין חניה לנסיעה כתחנות במסעות שאנחנו עוברים. 'חניה' ו'נסיעה' הם קודים גם לעבודה וחרות וגם להסתר וגילוי. מסע בפני עצמו.

מה עושים?

יוצרים במגוון חמרים בהשראת קלפים.

שיח קבוצתי על תחנות במסע חיינו על קפה ועוגה.