השביל שלא נבחר

השביל שלא נבחר כתחנה  במסע המחלקתי הארגוני,
הבחירות שלנו ומה שבחרנו לוותר עליו.
מה עושים?
יוצרים בחומרים שונים ובמגוון טכניקות,
ושיח קבוצתי על תהליכי קבלת החלטות.