ארבע אמות של אור,
אוצרת: ליאורה לוי,

בגלריה אורייתא, גני טל 16, בהושעיה.
לתיאום ביקור: 0522618070, ליאורה לוי