פתיחת התערוכה 'נשים יוצרות מציאות עמק יזרעאל'
אוצרות: דבורה מורג וענת מנדיל
אמניות מיכל ויטלס וליאורה קוריס
ביום שישי, ח' אלול תש"ף, 28.8.20 בשעה 11.00.
בגלריה אורייתא, גני טל 16 בהושעיה,
במתכונת התו הסגול,
להרשמה   https://eyz.smarticket.co.il/