התערוכה 'פלורה פלשתינה' של האמנית נורית גור לביא (קרני)

פתיחת התערוכה ושיח גלריה עם האמנית
ביום שישי, כ"ה טבת תשע"ח, 12.1.18 בשעה 11.00
בגלריה אורייתא, רח' גני טל 16, הושעיה

נורית גור לביא (קרני) מציירת את פרחי ארץ ישראל. ציור הפרחים עבורה משמעו נקיטת עמדה אתית ואסתטית.

בטרמינולוגיה המקצועית מתחום הבוטניקה מתייחס המונח הלטיני פלורה לכלל הצמחייה הקיימת במקום מסוים (חבל ארץ, מדינה וכו') או לפרסום מדעי מקיף הממיין צמחייה זו או אחרת. 'פלורה פלשתינה' היא אפוא צמחיית ארץ ישראל.

ב'פלורה פלשתינה' של נורית נתונים הציורים, מצד אחד למחויבות מדעית בטונית לתיאור פרטי הפרח ומאפייניו ומצד שני יש בהם חופש הבעה אישי, ציורי ויצירתי על המשמעויות הגלומות בו. בציורים שלפנינו, שלא כמו במגדיר פרחים מעשי, החצב אינו מייצג את כל החצבים, הכלנית אינה מייצגת את כל הכלניות. כאן כל פרח מעיד אך על עצמו, שכן בכל אחד מהם טבועות תמורותיהם של הסיפור האישי, של היסטוריית המקום, של סוגיות החברה ושל החוויה האנושית – כפי שאלה גולמו בבוטניקה האישית של האמנית.

נורית גדלה בטבע, בין פרדסים. אביה הוא יוסף קרני, פרדסן ויזם מן השרון. אמה מהילדים הבכורים של דור חלוצי עמק יזרעאל, ממקימי כפר יהושע. בני החלוצים נולדו לקשר טבעי לארץ ולאדמתה. כך גם האמנית, ששמה, כשם הפרח, מעיד כי תרבותו של הצבר היא 'ידיעת הארץ' – הכרתה הפיזית דרך טיול, התיישבות, חקלאות ועבודת האדמה, או ידיעתה בדרכים של לימוד, מחקר או שינון. נורית התחנכה על ערכים אלה. הם המקדם התרבותי שלה, והם שעומדים בבסיס פנייתה לציור פרחים.
יצירתה של נורית, מאפשרת לה הרחבה של הגדרת הבוטניקה, והגדלה של מנעד היחסים בין האמנית לטבע, בין הנורית לפרח. בכיתובים המופיעים תמיד על גבי ציוריה כל צמח ופרח זוכה לשני שמות: שם הסוג המסוים שמצויר ושם פרח "הנורית" המצוין כחתימת שמה של האמנית.

"הפלורה פלשתינה" של נורית מבוססת אפוא על חוויה אישית, שתוקפה זה מקנה מסגולותיו למעגלים רחבים יותר – משפחתיים, לאומיים, אנושיים וגם חברתיים או פוליטיים. בציורי הפלורה פלשתינה של נורית טבועות תמורותיה של המציאות: הסיפור האישי, ההיסטוריה של המקום, סוגיות החברה, פעימות האקטואליה והחוויה האנושית. אלה הוטבעו בבוטניקה המקומית, כפי שהעמדה האתית גלומה במבע האסתטי. זו עמדה שבוטחת באמנות ומאמינה כי הדרך להשגת ערכיה של היצירה עוברים דרך מהותה של האסתטיקה: היפה. הפלורה פלשתינה של נורית גור לביא (קרני) פוסקת: היפה מותר.
(מתוך דברים שכתב רון ברטוש לספר 'פלורה פלשתינה)

נעילת התערוכה 8/4/18

תמונות מהתערוכה